รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

update 15-11-2019


		  
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทันเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายละเอียด
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงาน ณ งานบิกหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวน 1 อัตตรา
อัตตราเงินเดือน : 13,800 บาท
สิทธิประโยชน์ : ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 หรือตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกำหนด
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ที่งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดแห่งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน


		  
		  		 
		  

     		 
		
           
		  


		  
		  		 
		  

     		 
		
           
		  


		  
		  		 
		  

     		 
		
           
		  


		  
		  		 
		  

     		 
		
           
		  


		  
		  		 
		  

     		 
		
           
		  


		  
		  		      
    
     
     
      
      
      
     		 
		
           
		  


		  
ที่มาข้อมูล https://www.หางานราชการ.net/upload/roiet11112562.pdf
เรียบเรียงข้อมูล http://www.filethanet.comView 000099

©Copyrights 2015 - 2020 www.filethanet.com