filethanet@gmail.com
090 247 4499

บทเรียนออนไลน์

เรียนออนไลน์ 24 ชั่วโมง แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน เนื้อหา ใบงาน วีดีโอประกอบการสอน

Read More

แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรของรัฐ และแนวทางข้อสอบด้านอื่นๆ

Read More

เกร็ดความรู้

สาระน่ารู้ เรื่องราวน่ารู้ Tips บทความทั่วไป บทความวิชาการ คำสอน คติเตือนใจ หลักธรรม เรื่องราวดีๆ

Read More

คลิปวีดีโอ

คลิปวิีดีโอสอนออนไลน์ คลิปวีดีโอบันเทิง คลิปวีดีโอสาระและความรู้ คลิปวีดีโอธรรมคติสอนใจ

Read More

Welcome to Filethanet

เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ สาระ เกร็ดความรู้ เทคนิควิธีการ แนวข้อสอบ บทเรียนออนไลน์ วีดีโอการเรียนรู้ และการบริการด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ในทุกเพศทุกวัย

การรวบรวมประสบการณ์การทำงาน การสอน และความรู้ต่างๆเพื่อถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ ด้วยความปราถนาให้ผู้เรียนรู้จากเว็บไซต์นี้ได้รับสิ่งดีๆ อย่างเต็มที่ ขอบคุณที่ร่วมติดตามและเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

ธเนตร์ ขันแก้ว
ผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ภูมิใจนำเสนอ

ประสบการณ์ ผลงาน เกียรติบัตร กิจกรรมการอบรม ภาพกิจกรรม รวมถึงความประทับใจที่ได้รับจากการทำงานและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ พร้อมภูมิใจนำเสนอ

เกียรติบัตร ผลงาน

เกียรติบัตร วุฒิบัตร และผลงานที่ได้รับ... เปิดดู

กิจกรรมการเรียนการสอน

ประมวลภาพ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมส่วนร่วม

ผลงานการออกแบบ

ผลงานด้านการออกแบบโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์

กิจกรรม ประทับใจ

ประมวลภาพความประทับใจ จากประสบการณ์อื่นๆ

Teacher Mr.Thanet Kankaew

อบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการทั้งหลายทั้งปวง ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดผลดีด้วยเอาใจใส่ อุทิศเวลาของตนให้แก่ศิษย์ ถ่ายทอดวิชาความรู้โดยไม่บิดเบือน เป็นที่ปรึกษาหารือ ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ศิษย์ อบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ อบรมดูแลความประพฤติของศิษย์ให้อยู่ในระเบียบวินัยหรือกรอบของคุณธรรม เพราะเราคือครูผู้ให้...

บทเรียน ออนไลน์

เรียนออนไลน์ 24 ชั่วโมง แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน เนื้อหา ใบงาน วีดีโอประกอบการสอน

    00000  รหัส 20901-2001
   25-05-2566
การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น (Basic Database Management)
    00000  รหัส 20901-1001
   24-05-2566
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์ (Operating System and Utility Program)
    00000  รหัส 30204-2404
   23-05-2566
การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce System Development)
    00000  รหัส 20204-2001
   22-05-2566
ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น (Basic operating system)

แนว ข้อสอบ

แนวข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ แบบฝึกหัดการทำข้อสอบ ข้อสอบภาค ก. ข. ข้อสอบครูผู้ช่วย ข้อสอบบุคลากรอื่นๆ

แนวข้อสอบครู

จำนวน : 0007

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครูปฐมวัย ครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูอาชีวศึกษา ครูการศึกษาพิเศษ

เปิดดู

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู

จำนวน: 0000

แนวข้อสอบวิชาชีพครู วิชาเอก มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู

เปิดดู

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่

จำนวน: 0000

เจ้าหน้าที่ทะเบียน เจ้าหน้าที่งานธุรการ เจ้าหน้าที่แผนงานนโยบาย เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่วิชาการ เจ้าหน้าที่อื่นๆ

เปิดดู

แนวข้อสอบด้านอื่นๆ

จำนวน: 0000

วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาภาษาจีน วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาการอื่นๆ

เปิดดู

สถิติผู้เข้าชม ผู้ติดตาม

ขอบพระคุณที่ร่วมติดตามและเข้าชมเว็บไซต์ Social เรียนออนไลน์ ข่าวสาร เกร็ดความรู้ที่น่าสนใจ

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เพจเฟสบุ๊ค

ช่องยูทูป filethanet
Social LINE
การศึกษา

ประวัติการศึกษา ฝึกอบรม

ข้อมูลประวัติการศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์ และการทำงาน

ข้อเสนอแนะ

ติดต่อ-ข้อเสนอแนะ

ติดต่อให้คำแนะนำ ประสานงาน เพิ่มเติมความรู้ ประสงค์แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ติดต่อลงโฆษณาสาระดีๆกับทางเว็บไซต์ www.filethanet.com

เกร็ด ความรู้

สาระน่ารู้ เรื่องราวน่ารู้ Tips บทความทั่วไป บทความวิชาการ คำสอน คติเตือนใจ หลักธรรม เรื่องราวดีๆ

คลิป วีดีโอ

คลิปวิีดีโอสอนออนไลน์ คลิปวีดีโอบันเทิง คลิปวีดีโอสาระและความรู้ คลิปวีดีโอธรรมคติสอนใจ


Subscribe

สมัครเพื่อติดตามวีดีโอช่องของเรา