filethanet@gmail.com
090 247 4499

เกียรติบัตร ผลงาน

ประวัติการอบรม เกียรติบัตร วุฒิบัตร และผลงานที่ได้รับ

2562-12-04

เกียรติบัตร ครูที่ปรึกษา รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัฒกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว ระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

2562-11-13

เกียรติบัตร ครูที่ปรึกษา เข้าร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัฒกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว ระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

2562-11-08

เกียรติบัตร ได้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce) ในการประชุม อวท. ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด

2562-06-28

เกียรติบัตร ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เซปักตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยวหญิง การแข่งขันกีฬาอาชีวะกเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 14

2562-05-20

เกียรติบัตร คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนองค์การ และชมรมวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

2561-08-06

หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Web master

2560-01-26

ประกาศนียบัตร เป็นผู้ยิงปืนได้คะแนนดีเลิศ ประเภท ปลย. JAGER ขนาด .22 มม. ในการแข่งขันยิงปืนชิงถ้วยรางวัล กองพลทหารราบที่ 6

2557-03-17

CERTIFICATE Oracle Database 11g PL/SQL Enterprise Developer MAHASARAKHAM BUSINESS SCHOOL

1 2 3 4
การศึกษา

ประวัติการศึกษา ฝึกอบรม

ข้อมูลประวัติการศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์ และการทำงาน

ข้อเสนอแนะ

ติดต่อ-ข้อเสนอแนะ

ติดต่อให้คำแนะนำ ประสานงาน เพิ่มเติมความรู้ ประสงค์แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ติดต่อลงโฆษณาสาระดีๆกับทางเว็บไซต์ www.filethanet.com