ร่วมสืบสานประเพณี วิถีอีสาน ลงแขกเกี่ยวข้าว

update 03-02-2018


ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามตามแบบของวิถีอีสาน การลงแขกเกี่ยวข้าว ร่วมกับนายอำเภอกุดรัง, ผู้กำกับ สภ.กุดรัง, เกษตรอำเภอกุดรัง, สาธารณสุขอำเภอกุดรัง, กศน.กุดรัง, องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย, และพี่น้องประชาชนในตำบลห้วยเตย


View 000155
วีดีโอ แนะนำอื่นๆ


©Copyrights 2015 - 2018 www.filethanet.com