เกร็ดความรู้ อวัยวะระบบเสียงภาษาจีน

update 07/25/2018
1. 上 唇 shàng chún ริมฝีปากบน
2. 上 齿 shàng chǐ ฟันบน
3. 齿 龈 chǐ yín เหงือก
4. 硬 腭 yìng è เพดานแข็ง
5. 软 腭 ruǎn è เพดานอ่อน
6. 小 舌 xiǎo shé ลิ้นไก่
7. 下 唇 xià chún ริมฝีปากล่าง
8. 下 齿 xià chǐ ฟันล่าง
9. 舌 尖 shé jiān ปลายลิ้น
10. 舌 面 shé miàn ส่วนหน้าของลิ้น
11. 舌 根 shé gēn โคนลิ้น
12. 咽 头 yān tóu อ่างหลังลิ้น
13. 咽 壁 yàn bì ผนังคอหอย
14. 会 厌 huì yàn ฝาปิดกล่องเสียง
15. 声 带 shēn gdài เส้นเสียง
16. 气 管 qì guǎn หลอดลม
17. 食 道 shí dào หลอดอาหาร
18. 鼻 孔 bí kǒng รูจมูกเรียบเรียงโดย :: http://www.filethanet.com ( น้ำฝน ทวยไทสง )

View 000160
เกร็ดความรู้แนะนำอื่นๆ


©Copyrights 2015 - 2019 www.filethanet.com