งานประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจำปี พ.ศ.2561

update 19-04-2018


		  
  งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร หรือประเพณีบุญเดือนหก เป็นงานประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสานที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต และความเชื่อทางศาสนาของชาวอีสานมาช้านาน โดยชาวบ้านมีความเชื่อว่าการจุดบั้งไฟเป็นการแสดงความเคารพต่อพญาแถน และขอฝนจากพญาแถนก่อนเข้าสู่ฤดูกาลทำนา เพื่อความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร ซึ่งจังหวัดยโสธรจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก 


		  
 ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้พบกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม (บั้งไฟเอ้) การประกวดแห่กาพย์เซิ้งบั้งไฟ การสาธิตและร่วมการแกะลายบั้งไฟ การแสดงรถบั้งไฟโบราณ การประกวดเวทีกองเชียร์บั้งไฟ การประกวดธิดาบั้งไฟโก้ การแสดงแสงสีสื่อผสม ตำนานพญาคันคาก (ตำนานบุญบั้งไฟยโสธร) ชมการเตรียมและฝึกซ้อมการรำของขบวนบั้งไฟของคุ้มวัดต่าง ๆ การจุดบั้งไฟปฐมฤกษ์และบั้งไฟเสี่ยงทาย การจุดโชว์บั้งไฟแฟนซี (บั้งไฟติดร่มมีควันสี) การแข่งขันบั้งไฟติดร่มแฟนซี และบั้งไฟขึ้นสูง และการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ของดียโสธร


		  

		  

สำหรับการจัดงานประเพณีบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2561 จะมีการจัดกิจกรรมดังนี้
7-13 พฤษภาคม 2561 ณ วิมานพญาแถน
ชมบั้งไฟโบราณ ประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟ การแสดงหนังประโมทัย การแสดงแสงสีสื่อผสมตำนานพญาคันคาก ตำนานบั้งไฟ การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP อาหารพื้นบ้าน 9 อำเภอ
8-10 พฤษภาคม 2561
ชมการฝึกซ้อมรำเซิ้งตามคุ้มวัด
11 พฤษภาคม 2561
ชมรถบั้งไฟสวยงาม การประกวดกองเชียร์ ตามแนวถนนแจ้งสนิท ประกวดธิดาบั้งไฟโก้ ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาล
12 พฤษภาคม 2561
ชมพิธีเปิดและขบวนแห่รำเซิ้งบั้งไฟอันตระการตา
13 พฤษภาคม 2561
ชมการแข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นสูง บั้งไฟแฟนซี ชิงถ้วยพระราชทาน ณ สวนสาธารณะพญาแถน


		  

		  
		  
		             
		  


		  
เรียบเรียงโดย :: http://www.filethanet.com
ที่มาข้อมูล :: www.amazingthailand.go.th
ที่มาข้อมูลภาพ :: http://www.bangkokbiznews.com/
ที่มาข้อมูลภาพ :: http://www.visityasothon.com/View 000479
ข่าว-ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ


©Copyrights 2015 - 2019 www.filethanet.com