News

ข่าว- ประชาสัมพันธ์

งานนมัสการปิดทองพระพุทธฉาย จังหวัดนนทบุรี...more
งานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต จังหวัดสุพรรณบุรี...more
งานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...more
งานบุญผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต จังหวัดปราจีนบุรี...more
งานกาชาดอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 5-11 กุมภาพันธ์ 2561...more
งานศาลเจ้าพ่อวะตะแบก จังหวัดชัยภูมิ 4-12 กุมภาพันธ์ 2561...more
ขอเชิญร่วมงาน การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ...more
งานเทศกาลปิดทองพระเจ้าใหญ่ ปีที่ 73 วัดหงษ์ บ้านศรีษะแรด...more
งานฤดูหนาวและกาชาด อำเภองาว ครั้งที่ 3...more
งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน 2561 ชมฟรี!! หมอลำดังทั่วอีสาน...more
งานบุญเบิกฟ้า และ งานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561...more
 

1 2©Copyrights 2015 - 2019 www.filethanet.com